νοστος

I have, unfortunately, been neglecting this blog. I found nothing that I wanted to write about save for self-flagellating diatribes on how much I hated being away from my friends, or being sat behind a computer for 7 hours a day, or having to do the bloody London commuter life. I tried to forget about uni: I left every Exeter Facebook group and unfollowed every Classics-related Twitter account. I tried to embrace my new life, thinking that if I focussed on my career I’d miss uni less, and be happy. But truthfully, nothing has made me happier nor more excited than reading about PhD scholarships for next year. I don’t just miss uni, I miss Greek. I miss my department and my studying and my books. So… I’m not saying I’ll definitely do a PhD, but I decided that I need to get back to ancient Greek regardless. 

In my Masters year I won the ‘Creative Corner’ award in the departmental journal for my translation of Death Cab For Cutie’s song Pity and Fear, citing Aristotle as reason enough for this strange-sounding venture. I hugely enjoyed writing the prose composition, and found that it forced me to review my grammar skills in a way I hadn’t done since school. So I want to use this blog to rewrite a series of Classics-related songs into ancient Greek. For my own amusement, basically. Yes, I am a laugh.

So to start us off, here’s the piece I wrote for the journal least year.

Ἐλεος και φοβος are the principles which Aristotle regards as central to the success of a tragedy. Therefore I decided that Death Cab For Cutie’s song, ‘Pity and Fear’ would be a good fit for a prose composition.

‘Ἐλεος Και Φοβος’ – Θανατος Ἁρμα Τῳ Καλῳ

ἐγω τοσος οὑτῳ ξενῳ κοιμαμενῳ ἐγγυς μου φθονω

ὁς νυκτῳ ἐγειρεν και ἐν φαῳ της ἑως φευγεν

ἀφωνος, λαθρα, οὐτε ἐπινευσας οὐτε ταραξας

ἁμαρτιαν θ’ἁμαρτιαν ἁμαρτιαν παντοις αἰτιαται.

και μεν οὐδεν δακρυα ἐστιν

μονος δ’ἐλεος και φοβος

και μεγας χαραδρα

ἐν ἀκριβει μεσῳ

χειμοντος ἐπι τῳ ποντῳ ὀντος πρῳρα ἐσχισε και ἐγω ἀνετρεπον

και κατεδυσα που οὐδεποτε ἰεναι ὠμοσα.

εἰ οὐκ οἱος τ’ εἰ κατα χωραν μενειν, οὐκ οἱος τ’ εἰ το ἀποχωρειν πυνθανεσθαι.

των περιοντων, των μενοντων, των μενοντων, των μενοντων.

και μεν οὐδεν δακρυα ἐστιν

μονος δ’ἐλεος και φοβος

και μεγας χαραδρα

ἐν ἀκριβει μεσῳ

διοτι οὐδεν δακρυα ἐστιν

μονος δ’ἐλεος και φοβος

μεμηνμαι

και του ὠθισμου μαλλον ἠ πτωματος,

και του ὠθισμου μαλλον ἠ πτωματος.

And here are the lyrics in English for comparison:

Pity and Fear – Death Cab For Cutie

I have such envy for this stranger lying next to me

Who awakes in the night and slips out into the pre-dawn light

With no words, a clean escape, no promises or messes made

And chalks it all up to mistake, mistake, mistake

And there are no tears

Just pity and fear

And a vast ravine

Right in between

A storm at sea the bow cracked and I was capsizing

And I sunk below where I swore I would never go

If you can’t stand in place you can’t tell there’s walking away

From who remains, who stays, who stays, who stays

And there are no tears

Just pity and fear

And a vast ravine

Right in between

Cause there are no tears

Just pity and fear

And I recall

The push more than the fall

The push more than the fall

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s